Sökning: "Stina Lundquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Lundquist.

 1. 1. Vem tar helhetsansvaret för personer med dubbeldiagnos? : En kvalitativ studie ur de professionellas synvinkel angående behandling och samverkan mellan kommun och region för personer med samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Lundquist; Maria Forsell; [2020]
  Nyckelord :mental health and substance use; comorbidity; double diagnosis; dubbeldiagnos; samsjuklighet; samverkan;

  Sammanfattning : Benämningen dubbeldiagnos är ett vitt begrepp men i denna kontext syftar det på personer som har en psykiatrisk diagnos i kombination med ett dokumenterat och diagnostiserat alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Personer med dubbeldiagnos är en utsatt grupp i samhället med betydligt högre dödlighet än övriga befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Embodied carbon for residential buildings : A life cycle assessment for concrete and wooden framed buildings

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Stina Grönvall; Matilda Lundquist; Clara Pedersen Bergli; [2014]
  Nyckelord :Embodied carbon; residential buildings; wooden frame; concrete frame; LCA;

  Sammanfattning : The consulting firm Atkins has developed a tool to help constructers plan urban areas but the tool is lacking data about embodied carbon in Sweden. The embodied carbon is the total carbon dioxide equivalents that are emitted from the material used in constructing a residential building as well as the energy used at the construction site and during demolition. LÄS MER