Sökning: "Stina Martin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Stina Martin.

 1. 1. Human-Centered Development of the User Experience of a Digital Sales Tool for Entrance Solutions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Stina Martin; Viktoria Wastring; [2019]
  Nyckelord :Assa Abloy Entrance Systems; User Experience Design; Human-Centered Design; Usability; Digital Work Environment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the digital work environment is growing, the demands of usability and accessibility must be met with increasingly higher standards. This project was performed in collaboration with Assa Abloy Entrance Systems, a global provider of automatic entrances. LÄS MER

 2. 2. Tyst diplomati

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amina Henriksson Benhadj Djillali; Stina Zinsmeister; [2016]
  Nyckelord :tyst diplomati; normativ givet att-analys; effektivitet; ansvarsutkrävande; Martin Schibbye och Johan Persson; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar att besvara frågeställningen om den tysta diplomatin kan rättfärdigas i fallet av de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Tyst diplomati är ett ämne som blivit både hyllat och kritiserat och vi vill här belysa en av de värdekonflikter som ligger till grund för debatten. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att dokumentera omvårdnad kring vätskebalans : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martin Hellström; Stina Herbenö; [2016]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; checklista; dehydrering; dokumentation; höftfraktur; patient; vätskebalans; äldre;

  Sammanfattning : Inför anestesi åligger det anestesisjuksköterskan att bedöma patientens vätskebalans. Detta är av vikt vid samtliga preoperativa bedömningar men speciellt viktigt är det vid bedömning av äldre patienter med förändrad fysiologi. LÄS MER

 4. 4. Ett gott bemötande : Nyanställd vårdpersonals upplevelse av bemötandet vid arbetsintroduktionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Stina Kittelfors; Sari Hokkinen Vallin; Sara Wallmon; [2013]
  Nyckelord :Hospitality; new employee; work introduction; guidance; Bemötande; nyanställd; arbetsintroduktion; handledning;

  Sammanfattning : Att vara nyanställd är inte alltid förenat med glädje, bra självkänsla och trygghet, mycket av detta hänger på att bli bemött på ett trevligt och förtroendeingovande sätt. Efter att ha intervjuat nyanställd vårpersonal i kommunal verksamhet har detta visat sig vara än tydligare. LÄS MER

 5. 5. Filter och kapsling för IR-givare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Stina Odelros; Jesper Snihs; Martin Ericsson; Johan Gerdin; Magnus Heldin; Aidin Dadashzadeh; [2010]
  Nyckelord :Ir-givare; ir-sensor; rörelsesensor; överhettningsskydd; passiv ir-sensor; PIR;

  Sammanfattning : This paper describes the work done trying to diminish the noise present in the signal from an IR-detector. The project was aiming towards two different kinds of applications; heat protection and presence detection. The hypothesis was that the signal-noise ratio would decrease if a filter and a proper installation were used for the detector. LÄS MER