Sökning: "Stina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Stina Nilsson.

 1. 1. Upplevelsen av transition hos patienter med amyotrofisk lateralskleros : En kvalitativ studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennie Gustavsson; Stina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ALS; experience; nurse; nursing; transition; ALS; omvårdnad; sjuksköterska; transition; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en progressiv motorneuronsjukdom där kroppens nervceller förtvinar och dör, vilket tillslut leder till en förlamning av alla viljestyrda muskler. Cirka 220-250 personer i Sverige insjuknar årligen och drabbar främst personer i åldern 45-75 år. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser och livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Saga Nilsson; Stina Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; experiences; literature review; patients; quality of life; hjärtstopp; litteraturöversikt; livskvalité; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Även om överlevnaden har ökat det senaste decenniet så överlever endast cirka 600 personer av dessa 10 000. Hjärt-och kärlsjukdomar är den störst bakomliggande orsaken till dödsfall hos både män och kvinnor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hur används operatörens kunskap ochkompetens för utveckling av produktionen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Frida Arnestrand; Stina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En viktig del av Lean production är eliminering av slöseri av olika slag. En av dessa slöserierär outnyttjad kreativitet och kompetens, vilket också var grundidén till att detta arbete till slut landade i frågeställningen "Hur används operatörens kunskap och kompetensför utveckling av produktionen?". LÄS MER

 4. 4. Arbetsberedningar i byggproduktion : En utredning av samarbetet och kommunikationen mellan produktionsledning och yrkesarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sofia Nilsson; Stina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Work preparation; communication; collaboration; commitment; planning; steering; leadership; Arbetsberedning; kommunikation; samarbete; engagemang; planering; styrning; ledarskap;

  Sammanfattning : Purpose: The complexity of the construction industry and lack of repeated patterns complicates the efficiency of work execution. The working method of the construction site is a significant factor for the low productivity. LÄS MER

 5. 5. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Vacuum-assisted closure (VAC) is used in treatment of mediastinitis, an infection after open-heart surgery. VAC-treatment requires general anesthesia to allow adequate surgical revision, which is performed 2-3 times a week. LÄS MER