Sökning: "Stina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Stina Nilsson.

 1. 1. När flexibiliteten blir en utmaning : En kvalitativ studie om agila utmaningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Stina Nilsson; Emelie Uddstål; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As of today, empirical studies that process challenges of traditional methods are relatively common. However, there is a deficiency of studies that process issues and challenges of agile development methods. LÄS MER

 2. 2. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Isgren; Stina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av transition hos patienter med amyotrofisk lateralskleros : En kvalitativ studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennie Gustavsson; Stina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ALS; experience; nurse; nursing; transition; ALS; omvårdnad; sjuksköterska; transition; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en progressiv motorneuronsjukdom där kroppens nervceller förtvinar och dör, vilket tillslut leder till en förlamning av alla viljestyrda muskler. Cirka 220-250 personer i Sverige insjuknar årligen och drabbar främst personer i åldern 45-75 år. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser och livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Saga Nilsson; Stina Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; experiences; literature review; patients; quality of life; hjärtstopp; litteraturöversikt; livskvalité; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Även om överlevnaden har ökat det senaste decenniet så överlever endast cirka 600 personer av dessa 10 000. Hjärt-och kärlsjukdomar är den störst bakomliggande orsaken till dödsfall hos både män och kvinnor i Sverige. LÄS MER