Sökning: "Stina Nyström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Stina Nyström.

 1. 1. Ergonomisk analys av Space Productions utställningar: Framtagning av en ergonomisk guide

  M-uppsats,

  Författare :Stina Nyström; Linnéa Odqvist; [2022-09-12]
  Nyckelord :ergonomi; kognetiv ergonomi; design för alla; guide; design; gränssnitt.;

  Sammanfattning : Arbetet har utförts i sammarbete med företaget Space Production AB, som designar olika typer av miljöer. Det kan vara allt ifrån mässmontrar, events för TV-produktioner, till mer stationära utställningsmiljöer som exempelvis på Universeum. Företaget har varit aktivt sedan 1992, men har aldrig undersökt ergonomin i sina miljöer. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa under och efter klimakteriet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Stina Larsson; Stina Nyström; [2019]
  Nyckelord :Klimakteriet; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysiologiska förändringar som uppstår till följd av menopaus kan ha en stor inverkan på kvinnor, både sexuellt och på andra plan i livet. Den sexuella hälsan är en stor del av människors identitet och påverkar upplevelsen av välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av patienter med demenssjukdom på sjukhus - ett sjuksköterskeperspektivEn litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Stina Källqvist; Therese Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En idealman : En kvalitativ studie om hur unga män kan uppleva manliga ideal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Sjösten; Nyström Stina; [2014]
  Nyckelord :Hegemonisk manlighet; ideal; identitet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som ämnar studera hur unga män kan uppfatta manliga ideal samt förhålla sig till dessa. Studien genomfördes genom fokusgruppsintervju med bilder som hjälpmedel och har därefter analyserats utifrån en tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Så korkad är jag faktiskt inte : En studie av framställningen av barn med funktionsnedsättning i tre barnlitterära verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stina Nyström; Sandra Leksäther; [2010]
  Nyckelord :barn; barnlitteratur; funktionsnedsättning; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur barn med funktionsnedsättning framställs i barnlitteratur samt hur framställningen kan påverka läsarens syn på barn med funktionsnedsättning. En textanalys, utförs på tre barnlitterära verk, publicerade mellan 2005 och 2010, som går att finna på bibliotek i en svensk storstad. LÄS MER