Sökning: "Stina Olander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stina Olander.

 1. 1. BARN PÅ BESÖK HOS SIN FRIHETSBERÖVADE FÖRÄLDER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ellinor Nielsen; Stina Olander; [2019]
  Nyckelord :children perspective; correctional services; difficulties; incarcerated parent; possibilities;

  Sammanfattning : Nielsen, E & Olander, S. Children visiting their incarcerated parent. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2019. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera mera, -relationen mellan ett kommunikativt ledarskap och medarbetares arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Sandra Olander; Stina Olofsson; [2015]
  Nyckelord :motivation; arbetspsykologi; ledarskap; kommunikativt ledarskap. ;

  Sammanfattning : Ett kommunikativt ledarskap kännetecknas av en ledare som coachar och ger sina medarbetare eget ansvar, skapar strukturer som underlättar arbetet, har tydliga förväntningar, är tillgänglig för medarbetarna, ger feedback och löser problem. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan ett kommunikativt ledarskap och medarbetares arbetsmotivation. LÄS MER

 3. 3. Intimitet – i relationen mellan sjuksköterska och patient - en begreppsanalys

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emma Aronsson; Stina Olander; [2006-12-05]
  Nyckelord :ömsesidighet; samhörighet; behov - fysiskt och emotionellt; närhet; personligt privat;

  Sammanfattning : Under utbildningstiden har vi uppmärksammat att intimitet har varit starkt närvarande iomvårdnadsarbetet. Begreppet tycks innehålla många dimensioner och kan vara svårt attförhålla sig till. LÄS MER