Sökning: "Stina Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Stina Pettersson.

 1. 1. "Hoppjerka" inte längre ett skällsord : En kvalitativ studie om varför ledare väljer att stanna kvar i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Stina Muotka Pettersson; [2019]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; ledarskap; ledarskapsförsörjning;

  Sammanfattning : Globaliseringens medföljande rörlighetskultur innebär en utmaning för arbetsgivare då det är av stor betydelse för ett företag att behålla medarbetare för att företaget ska utvecklas (Shanker, 2014). Undersökningsresultat har visat att 39 procent av cheferna i Sverige vill lämna sin nuvarande arbetsgivare, varav 10 procent av dessa ej längre vill arbeta som chef överhuvudtaget (Ledarna, 2015). LÄS MER

 2. 2. Hur gör kommuner för att attrahera och behålla kompetens? : En kvalitativ studie av kommuners arbete med employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Manoraj Pettersson; Stina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; employer branding recruitment; employer attractiveness; public sector; branding; employer branding; external employer branding; corporate branding; employer competitiveness; employer branding practice; talent management; social media; young adults; millennials;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande begrepp som används i många organisationer. Syftet med denna studie är att beskriva hur kommuner använde sig av employer branding utifrån att behålla och attrahera kompetens. LÄS MER

 3. 3. Att vårda med empatitrötthet : Hur sjuksköterskans personcentrerade omvårdnad påverkas vid empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Stina Sandell; My Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Compassion fatigue; empathy; patient-centered care; nurse-patient relation; Empatitrötthet; medkänsla; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska-patient relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både patienter och sjuksköterskor uppger att deras välmående är avsevärt bättre när sjuksköterskan vårdar med empati och de kan etablera en relation till varandra. Compassion fatigue (CF) är en stressrespons som drabbar personer i vårdgivande yrken, där sjuksköterskan påverkas både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 4. 4. Den som väntar på något gott väntar alltid för länge : En studie om Generation Y och deras värderingar i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Carl Andersson; Stina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; work-values; individualization; Employer Branding;

  Sammanfattning : This study aims to examine the work-related values of Generation Y and why they exhibit these values. In order to understand this group of people and explain the reasons to their values the theoretical framework will primarily be Zygmunt Bauman’s theory of the individual society and Göran Ahrne’s theory of organizations. LÄS MER

 5. 5. Sex timmars arbetsdag : En flerfallsstudie om hur chefer använder styrning för att uppnå högre effektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Stina Andersson; Malin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :sex timmars arbetsdag; arbetstidsförkortning; styrning; resultatstyrning; handlingsstyrning; personell styrning; tomt arbete; effektiv tidsanvändning; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sex timmars arbetsdag har under senare år skapat stor debatt och fler och fler arbetsgivare väljer att testa arbetstidsförkortningen. Till skillnad från tidigare studier i ämnet, som till stor del syftat till att behandla effekter gällande hälsa och välbefinnande, väljer den aktuella studien att fokusera på införandet av sex timmars arbetsdag. LÄS MER