Sökning: "Stina Phalén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Phalén.

  1. 1. En musiklärares bekännelse : En självstudie om mental träning för ökat välmående

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

    Författare :Stina Phalén; [2017]
    Nyckelord :mental training; life-world perspective; recorder; logbook writing; video recordings; mental träning; livsvärldsperspektiv; blockflöjt; loggboksskrivande; videoinspelningar;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur min livsvärld samt mitt musikaliska gestaltande påverkades av en tids mental träning. För att kunna följa processen fördes en ostrukturerad loggbok och videoinspelningar gjordes av min enskilda övning på blockflöjt. LÄS MER