Sökning: "Stina Qvarnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Qvarnström.

  1. 1. Motivation i open source - vilka faktorer ligger bakom utvecklares medverkan i open source?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Erik Kronberg; Stina Qvarnström; Björn Svensson; [2013]
    Nyckelord :Open source; motivation; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : På bara några få år har open source-mjukvaror som Mozilla Firefox tagit stora marknadsandelar från sina slutet utvecklade konkurrenter. Open source är ett snabbt växande och komplext socio-ekonomiskt fenomen som är beroende av en uppsjö av faktorer från en brokig skara ämnesområden. LÄS MER