Sökning: "Stina Sidenvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Sidenvall.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad i Sverige : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Kristine Djuanvat; Stina Sidenvall; [2015]
    Nyckelord :Transcultural; nurse; care; Sweden; experience; Transkulturell; sjuksköterska; omvårdnad; Sverige; erfarenhet;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Allt fler människor immigrerar till Sverige och de flesta av dem kommer att komma i kontakt med sjukvården. När människor från olika kulturer interagerar med varandra ifrågasätts normer och traditioner. LÄS MER