Sökning: "Stina Skyttner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Skyttner.

 1. 1. To what extent do firms comply with IAS 36? : A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stina Skyttner; Nora Wennertorp; [2017]
  Nyckelord :Impairment testing of Goodwill; IAS 36 paragraph 134; Compliance; Financial Reporting;

  Sammanfattning : Title - To what extent do firms comply with IAS 36?: A study based on firms listed on Nasdaq OMX Stockholm.Level - Master thesis in business administration.Authors - Stina Skyttner and Nora Wennertorp.Supervisors - Arne Fagerström and Saeid Homayoun. LÄS MER

 2. 2. Hur skiljer sig miljörapportering åt mellan branscher? : En studie av företag listade på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Larsson; Stina Skyttner; [2016]
  Nyckelord :hållbarhetsrapport; miljöindikatorer; GRI; bransch; SASB; miljörapportering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för hur hållbarhetsrapportering av GRI:s miljöindikatorer skiljer sig åt mellan branscher samt att jämföra företags GRI-rapportering med SASB:s branschspecifika riktlinjer.   I denna dokumentstudie har i huvudsak en kvantitativ metod använts. LÄS MER