Sökning: "Stina Smedberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Smedberg.

 1. 1. Bildens betydelse för elevers inlärning : En läromedelsanalys av fyra läromedel i historia från Lgr 69 till Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tilda Östangård; Stina Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läroplan; bilder och historia;

  Sammanfattning : Bilder har sedan en lång tid tillbaka använts i syfte att underlätta elevers inlärning. Redan under 1850-talet diskuterades vikten av bildanvändning, och om läroböcker skulle jämföras över tid skulle en ökning av antal bilder vara markant. LÄS MER

 2. 2. Konkret material som resurs : En studie om konkretiseringen av bråk och decimaltal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tilda Östangård; Stina Smedberg; [2019]
  Nyckelord :Konkret material; bråktal; decimaltal; variationsteorin; representationsformer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett elevperspektiv, analysera väsentliga aspekter av konkret material som resurs vid övergång mellan bråktal och decimaltal samt hur det konkreta materialet kan hjälpa elevers diskussioner och resonemang framåt. Studien baseras på tidigare forskning samt observationer av elever i årskurs fem. LÄS MER