Sökning: "Stina Widen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stina Widen.

 1. 1. Hantering av överblivet material i järnvägsentreprenader - att effektivisera processer genom tillämpning av Lean

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :ASTRID BERGLUND; MATILDA MOBERG; STINA SVÄRD; IDA WIDÉN; [2014]
  Nyckelord :Lean. Slöserier. Överblivet material. Tillvarataget material. Järnvägsentreprenad.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. E-hälsotjänster i praktiken : En studie av Mina vårdkontakter och Min hälsoplan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Stina Höglund; Camilla Vallström; [2013]
  Nyckelord :e-health; self management support; e-health applications; behavior change; e-hälsa; egenvårdsstöd; e-hälsotjänster; beteendeförändring;

  Sammanfattning : As an effect of increased living standards and improved health care, life expectancy has risen in many parts of the world. At the same time, welfare diseases such as diabetes and obesity increases. As the number of elderly and long-term sick rises, so will the medical care needs. LÄS MER

 3. 3. Barnets vilja - en studie om barns delaktighet i LVU- utredningar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Widén; Stina Haldén; [2009-08-28]
  Nyckelord :delaktighet; LVU; samtalsmetod; barn;

  Sammanfattning : Den här studien har till syfte att utreda om barns vilja påverkar beslutet om insatserna i LVU-utredningar. Vi ville även undersöka om barn är delaktiga i beslut som rör dem själva i socialtjänstens utredningsarbete, samt om barn är synliga i utredningsdokumenten. LÄS MER