Sökning: "Stina Wilke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Wilke.

 1. 1. Det politiska äktenskapet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-27]
  Nyckelord :makt; Pompeius; politisk maktkamp; kvinnor i antiken; ;

  Sammanfattning : Pompeius Magnus fem äktenskap är ett mycket tydligt exempel på hur iden med det politiska äktenskapet kunde te sig under senrepubliken och bildar därmed bakgrund till denna uppsats. Jag har två syften med uppsatsen: Det första är att granska och undersöka vilka fördelar Pompeius ville uppnå, i den politiska maktkampen, med varje äktenskap. LÄS MER

 2. 2. Vem hyllas i romerska laudationes riktade till kvinnor?

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Wilke; [2019-06-26]
  Nyckelord :funeral eulogies; late republican period; upperclasswomen; power; influence; society; gendersystem; separation of public and private spheres; male and female qualities;

  Sammanfattning : In this thesis I will discuss questions concerning the possibilities for women to reach power and influence. My investigation is based on Roman funeral speeches laudationes and adressed to five women, Popilia, Julia, Cornelia, Turia and Murdia, during the late republican period. LÄS MER