Sökning: "Stina de Frumerie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina de Frumerie.

 1. 1. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER

 2. 2. Ett fett ansvar - Sjuksköterskans metoder för att ge stöd vid en viktreducerande livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cie Rosenqvist; Stina de Frumerie; [2013-04-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2009 klassades 10 – 12 % av Sveriges vuxna befolkning som överviktiga eller feta, en siffra som stadigt ökar. Fetma och övervikt kan leda till följdsjukdomar så som diabetes typ 2,hjärt- kärlsjukdomar, infertilitet, cancer m.fl. LÄS MER