Sökning: "Stjernstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Stjernstedt.

 1. 1. Marika Stjernstedt : Femme de lettres suédoise dans la presse française

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Alexandra Brouillet; [2022]
  Nyckelord :Stjernstedt; Stiernstedt; press; newspapers; reviews; french; reception; female writer; journalist;

  Sammanfattning : The starting point of this essay is an attempt to establish if Marika Stjernstedt was present in the French press at the beginning of the XXIth century. If this is the case, how did the newspaper journalists of this period described her personality? Is that in positive or negative terms? What were the main subjects they wrote about? Which of her books or articles have aroused a lot of interest? How did they introduce her and her culture quite unknown at this epoch in France? Have these journalists conveyed the same stereotyped pictures of the North and the Northerners? Or did they replace them with accurate ones?  The analysis is based on eighty-five articles released in the French press between 1914 and 1954. LÄS MER

 2. 2. Livet eller döden? : En kritisk diskursanalys av hur svenska medier debatterar abort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Stjernstedt; [2016]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; discourse analysis; discourse; abortion; Dagen; ETC; Svenska Dagbladet; media and communication studies; Kritisk diskursanalys; diskursanalys; diskurs; abort; Dagen; ETC; Svenska Dagbladet; Medie- och kommuniaktionsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet: Abort är ett ämne som är omdiskuterat, i Sverige finns det lagstadgat om fri abort sedan 1975. Men hur ser debatten om abort ut i medierna 40 år efter att aborten blev fri? Uppsatsen analyserar med hjälp av kritisk diskursanalys hur debatten förs samt vilka stridande diskurser som finns inom debatten. LÄS MER

 3. 3. Kommuner och myndigheters DNSSEC och IPv6 status

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mattias Stjernstedt; [1983]
  Nyckelord :systemering; google maps api; databas;

  Sammanfattning : IP-adresserna under IPv4 är inte tillräckliga och har på många delar i världen redan tagit slut. IPv6 erbjuder många fler tillgängliga adresser och övergången till protokollet har redan börjat. LÄS MER