Sökning: "Stock market"

Visar resultat 1 - 5 av 2686 uppsatser innehållade orden Stock market.

 1. 1. Black-Litterman Model for Portfolio Performance Enhancement - An Out-Of-Sample Evaluation of the Black-Litterman Model on a U.S. Stock-Dominated Portfolio

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christoffer Hellekant; Rasmus Olofsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the Black-Litterman model is evaluated out-of-sample and compared to mean-variance and naïve allocation. Two references are implemented in the Black-Litterman framework, the minimum-variance and naive portfolios. The study complements previ-ous work by considering a stock-dominated portfolio, where all assets are from the U.S. LÄS MER

 2. 2. The Swedish inflation rate and stock market returns: does the Fisher effect exist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adam Malmén; Anton Persson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden the annual inflation rate raised in September 2021 above the Sveriges Riksbank inflation target of two percent annually, which has been the central bank's inflation target since 1995. This created a discussion regarding if the repo interest rate should be increased from currently zero percent. LÄS MER

 3. 3. Aktivt och passivt förvaltade aktiefonder på den svenska finansmarknaden : En kvantitativ studie om förhållandet mellan förvaltningsstil och avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Ljungh; Gustav Österman; [2022]
  Nyckelord :Mutal funds; fund management strategy; actively managed funds; index funds; return; Sharpe ratio; fund fees; Fonder; förvaltningsstrategi; aktivt förvaltade fonder; indexfonder; avkastning; Sharpekvot; fondavgift;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har investeringsintresset ökat kraftigt, och i synnerhet intresset för att investera i fonder. Detta medför en problematik då valet att investera i aktivt eller passivt förvaltade fonder inte är självklart. Tidigare studier pekar åt olika håll när det kommer till detta dilemma. LÄS MER

 4. 4. Volatilitetsprognoser på den amerikanska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om den implicita volatilitetens prognosförmåga på realiserad volatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Lindahl; Carl Kylberg; [2022]
  Nyckelord :Implicit volatilitet; realiserad volatilitet; optioner; handelsvolym; löptid; prognos; HAR; heterogeneous autoregressive; linjär regression;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna ta välgrundade finansiella beslut, behöver aktörer göra prognoser om vad som kommer ske i framtiden. Detta har medfört att både forskare och praktiker har byggt olika modeller som syftar till att prognostisera framtiden. LÄS MER

 5. 5. Sol, vind och vatten, höga avkastningar och miljökrav : En undersökning om hur Refinitivs Environmental Pillar betyg påverkar aktiens avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Gelfgren; August Thimrén; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability performance; OMXS30; Total stock return; Fama-French three factor model; ESG; Hållbarhetsprestanda; OMXS30; Aktieavkastning; Fama-French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat fokus på hållbarhet på grund av miljömässiga utmaningar vi som global gemenskap ställs inför, såsom klimatuppvärmning. Det har dock funnits en brist på ekonomiska incitament att åtgärda detta. LÄS MER