Sökning: "Stock returns"

Visar resultat 1 - 5 av 1227 uppsatser innehållade orden Stock returns.

 1. 1. En dödlig komedi. Commedia dell’Arte i Agatha Christies "Peril at End House" (1932) och "The Hollow" (1946)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alva Mårald; [2022-02-17]
  Nyckelord :Commedia dell’Arte; Scenario; Det karnevaliska; Agatha Christie; Pusseldeckare;

  Sammanfattning : This essay examines the role of Commedia dell’Arte in Agatha Christie’s "Peril at End House" (1932) and "The Hollow" (1946). The connection between the whodunnit novel and Commedia dell’Arte has been made several times, and references to Commedia dell’Arte are common in the whodunnit genre. LÄS MER

 2. 2. The Swedish inflation rate and stock market returns: does the Fisher effect exist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adam Malmén; Anton Persson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden the annual inflation rate raised in September 2021 above the Sveriges Riksbank inflation target of two percent annually, which has been the central bank's inflation target since 1995. This created a discussion regarding if the repo interest rate should be increased from currently zero percent. LÄS MER

 3. 3. Sol, vind och vatten, höga avkastningar och miljökrav : En undersökning om hur Refinitivs Environmental Pillar betyg påverkar aktiens avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Gelfgren; August Thimrén; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability performance; OMXS30; Total stock return; Fama-French three factor model; ESG; Hållbarhetsprestanda; OMXS30; Aktieavkastning; Fama-French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat fokus på hållbarhet på grund av miljömässiga utmaningar vi som global gemenskap ställs inför, såsom klimatuppvärmning. Det har dock funnits en brist på ekonomiska incitament att åtgärda detta. LÄS MER

 4. 4. Liquidity and its effect on asset returns

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Mafi; Linnéa Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :Asset-pricing; illiquidity premium; liquidity factor;

  Sammanfattning : With data covering 20 years, we test three different liquidity measures' explanatory power in explaining asset returns on the Swedish stock market, and if an illiquidity premium exists. After establishing whether an illiquidity premium exists or not, we test whether the asset pricing models CAPM and the Fama-French three-factor model can benefit from including a liquidity factor. LÄS MER

 5. 5. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER