Sökning: "Stock-optimization"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Stock-optimization.

 1. 1. Lageroptimering med stöd av flödessimulering : Optimering av RTP-lager vid Sandvik Coromant

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Sirwan Safary; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studies fokus har varit att minska mängden material i arbete genom att byta från ett tryckande produktionssystem till ett dragande system. För att undersöka hur detta skulle påverka viktiga nyckeltal, som lagertillgängligheten, simulerades olika typer av dragande system för att säkerställa att det är möjligt att uppnå kraven på lagertillgänglighet med en minskad mängd material i arbete. LÄS MER

 2. 2. Inventory reduction: an analysis on finished goods inventory focused on “Released To Warehouse” lead-­‐ time

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Daniel Fornander; Philip Lindberg; [2013]
  Nyckelord :Lead-­‐time reduction; process design; capacity matching; warehouse performance; flow efficiency;

  Sammanfattning : ThisMaster’sthesisisapartoftheSKFcostsavings-­‐programFinishedProductStockOptimization,andmorespecificallytoreducetheleveloffinishedproductswiththestatus“ReleasedtoWarehouse”.Throughapre-­‐studyofthetargetedwarehousesinTongeren,SchweinfurtandGothenburg,thebiggestimprovementpotentialwasfoundintheinboundflowinGothenburg. LÄS MER

 3. 3. Lagerstyrning av inköpsartiklar på FSL – Dimensionering av säkerhetslager utifrån given servicenivå

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Sandra Evaldsson; Britta Nokrach; [2008]
  Nyckelord :Service level; inventory control; purchase; stock optimization; safety stock; stock level; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Frigoscandia Logistics AB, FSL, was founded in 1997 as a Fourth Party Logistics provider, 4PL, with the purpose to supply temperature-controlled food and other goods to customers world wide. The main purpose is to provide a complete logistics service package including physical, administrative as well as financial flows. LÄS MER

 4. 4. Inköps- och lageroptimering - en studie på Bona Kemi AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Fredrik Juhlin; Mikael Serler; [2006]
  Nyckelord :Purchasing; Stock-optimization; Order quantity; SWOT analyze; Safety Stock; Wilson Formula; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bona Kemi AB är ett globalt kemiföretag med huvudkontor i Malmö. Bonas huvudprodukter är olika typer av lacker för trägolv. Genom skapandet av främst vattenburna lacker har företaget kunnat expandera och bli marknadsledande med försäljning i 50 länder. LÄS MER