Sökning: "Stock"

Visar resultat 1 - 5 av 3933 uppsatser innehållade ordet Stock.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Does capital structure affect the valuation of banks?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eklund; Petter Lundgren; [2020-08-25]
  Nyckelord :capital structure; debt to equity-ratio;

  Sammanfattning : In this paper, we examine the capital structure and other factors affecting the valuation of U.S. banks. The study focuses on the largest publicly traded U. LÄS MER

 3. 3. The behaviour of retail investors and price discovery in China

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar W. Hultman; John-Henrik L. A. von Dahn; [2020-08-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China has, in the last decades, seen tremendous economic growth. Retail investors characterize the equity market, and these retail investors, who have a substantial impact on the price discovery in the mainland stock markets of China, are not entirely rational in their financial behaviours. LÄS MER

 4. 4. Initial Public Offerings in “Hot” and “Cold” Markets - A Study of the Swedish IPO market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ikhwan Ali; Patrik Awad; [2020-08-10]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; hot and cold markets; efficient market; long-run performance; Swedish stock market;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka om IPO-marknaden skiljer sig i heta och kalla marknadsförhållanden när det gäller industrikluster, företagsspecifika egenskaper och långsiktig prestation. Studien genomförs på den svenska IPO-marknaden från 1992 till 2020 men för att analysera den långsiktiga utvecklingen används data fram till 2017. LÄS MER

 5. 5. Will Good Deeds Redeem Your Sins? A quantitative study of the effects of corporate charitable donations in a sin stock setting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Mattsson; Herman Weber; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sin Stocks; CSR; Corporate Donations; Charity; Legitimacy; Stakeholder Sentiment;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER