Sökning: "Stockholm Development"

Visar resultat 1 - 5 av 1759 uppsatser innehållade orden Stockholm Development.

 1. 1. Extraordinary or Ordinary at Best? - An Empirical Study on the Application of Machine Learning Tools for Proxy Means Tests in Poverty Targeting

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Nicolas Leicht; Colja Maser; [2019]
  Nyckelord :Poverty targeting; Proxy means tests; Machine learning; Household surveys;

  Sammanfattning : Proxy means tests are a widely used approach in development programs where the beneficiaries need to be determined through targeting. These tests apply a standard econometric method, ordinary least squares, to predict consumption levels using household characteristics as input variables. LÄS MER

 2. 2. Vad är undervisning i förskolan? : En kvalitativ studie av hur begreppet undervisning tolkas och används i förskolans praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Hargeström; Lina Gabriella Chamoun; [2019]
  Nyckelord :Teaching; Learning; Care; Development; Preschool; Preschool teachers; Undervisning; lärande; omsorg; utveckling; förskola; förskollärarna;

  Sammanfattning : The term teaching became a part of the Swedish curriculum in 2018. The term was supposed to contribute a new understanding for teaching in preschools. The curriculum says that teaching should cover both care, development and learning and that these should become a whole. LÄS MER

 3. 3. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svedmyr; [2019]
  Nyckelord :strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. LÄS MER

 4. 4. Skriv bara såm de låtär : En kvalitativ studie om stavningsundervisning och rättstavning i åk 1 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kajsa Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Spelling; spelling education; spelling rules; zone of proximate development; phonology; morphology; Stavning; stavningsundervisning; stavningsregler; proximala utvecklingszonen; fonologi; morfologi;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to investigate how five Swedish teachers relates to the spelling education in grade 1 and 3. The material of this study consists of texts from students from grade 1 and interviews with 5 teachers in the Stockholm area. LÄS MER

 5. 5. PET bottles: From waste to resources. How circular economy transforms waste management practices in Buenos Aires

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Martín Valese Aguilera; Daniel Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Circular Economy; PET bottles; Argentina; Markets as practice; Multiplicity;

  Sammanfattning : Circular Economy has become a promising sustainability concept among scholars and practitioners. This is because circular economy replaces linear productive systems and enables the achievement of economic and social objectives while minimizing the environmental impact. LÄS MER