Sökning: "Stockholm Exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 906 uppsatser innehållade orden Stockholm Exchange.

 1. 1. Health Data Exchange during Transfer of Multi-morbid Elderly

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Hanan Hadi; [2023]
  Nyckelord :Ageing; Multi-morbidity; Health data; Health Information Exchange; Cooperation between region and municipality; Äldre; Multisjuka; Hälsodata; Utbyte av hälsoinformation; Samarbete mellan region och kommun;

  Sammanfattning : This project aimed to enhance communication and collaboration among care providers in Stockholm Region and Stockholm Municipality by analyzing health data in various medical record systems and identifying the data that needs to be shared to support elderly individuals with multi-morbidity. Interviews with health experts, caregivers, and policymakers, as well as a literature review, were conducted to gather data. LÄS MER

 2. 2. Nyckeltalens användning i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Ardbo; Vincent Edholm; John Gren Vingstedt; [2023]
  Nyckelord :Voluntary Disclosure; Key Performance Indicators; Agency Theory; Signalling Theory; Isomorphism; Annual sustainability reports.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: How does the use of key ratios differ between companies on the Stockholm Stock Exchange depending on a company's size, ownership structure and sector? Purpose: This paper examines how the use of key performance indicators (KPIs) differ between companies listed on the Stockholm stock exchange, specifically regarding the information they voluntarily disclose in their annual reports. Through the research, we want to find out how different factors affect what KPIs companies choose to disclose. LÄS MER

 3. 3. Fractional Cointegration and Price Discovery in FX Markets

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Johan Faxner; [2023]
  Nyckelord :exchange rates; price discovery; fractional cointegration; market microstructure; covered interest rate parity;

  Sammanfattning : I employ bivariate fractionally cointegrated vector autoregressive models to analyze price discovery on the EUR/GBP market. Using daily spot rates between 2010 and 2022 along with corresponding one-month and three-month forward rates, I extract parameter estimates for pairwise long-run relationships, each pair containing a spot and a forward. LÄS MER

 4. 4. Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Fogelberg; [2023]
  Nyckelord :small cap funds; OMXSGI; return; efficient market hypothesis; size effect; småbolagsfonder; OMXSGI; avkastning; effektiva marknadshypotesen; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Titel: Svenska småbolagsfonders prestation i förhållande till OMXSGI   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi     Författare: Pontus Fogelberg   Handledare: Alice Schmuck   Datum: 2023 – januari   Syfte: Svenska aktiemarknaden är sällsynt som studieobjekt. Då andra marknader skiljer sig från den svenska behöver den granskas ytterligare för att investerare ska ha goda förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Trädens växtplats i staden : jämförelse mellan två växtbäddsystem med fokus på konstruktion och tillväxt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Pantulin Nordlund; [2023]
  Nyckelord :stadsträd; klimatanpassning; markförhållanden; strukturell jord; skelettjord; Stockholm; strukturella system; plastceller; växtceller; Milford;

  Sammanfattning : Extrema väderförhållanden blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna vilket leder till ökade risker för värmeböljor, skyfall och torka. Samtidigt växer världens städer och fler människor flyttar in till mer urbana miljöer. För att klara ett förändrat klimat behöver städerna anpassas. LÄS MER