Sökning: "Stockholm Exergi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Stockholm Exergi.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Carbon Stability of Biochar : Methods for assessment and indication

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Helena Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Biochar; Stability; MRT; Carbon sink; Carbon stability; Negative emissions technology NET ;

  Sammanfattning : Biochar can reduce the amount of CO2 in the atmosphere and is acknowledged as one feasible technology for negative carbon emissions. The stability of carbon in biochar is of major importance for the carbon sequestration value. A method for confident estimation of the stability is needed to make efficient priorities for the climate. LÄS MER

 3. 3. Adderade råmaterial för produktion av biokol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johan Qviström; [2019]
  Nyckelord :Biokol; biomassa; pyrolys;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker ett antal biomassors lämplighet att användas vid tillverkning av biokolgenom långsam pyrolys. Detta har genomförts med hjälp av en litteraturstudie inklusive fallstudierför alla undersökta biomassor och det resulterade i två modeller. LÄS MER

 4. 4. The future of blockchain in district heating : An investigation of possible blockchain applications for a Swedish district heating company

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Hedda Gunnarsson; Elin Melin Hamber; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; District heating; Blockchain applications; Energy sector; Future district heating; Blockchain framework; Stockholm Exergi;

  Sammanfattning : Blockchain is described as having endless theoretical potential. In reality however, it is hard toestablish how blockchain can be utilized and what opportunities blockchain may create. Theunclear future of blockchain constitutes a challenge for many companies. LÄS MER

 5. 5. Optimization and Control of Heat Loads in Buildings

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Matilda Stendahl; [2018]
  Nyckelord :district heating; peak shaving; capacity control; smart heating; demand side management; fjärrvärme; toppkapning; effektstyrning; värmestyrning; efterfrågesidahantering;

  Sammanfattning : District heating is considered an environmentally friendly, efficient and cost-effective way of providingheat to buildings but even so, the industry will be facing several challenges in the upcoming years. Acombination of higher operating costs, growing demand, competition from alternative heatingtechnologies, national and international climate and energy goals and the need for transparency towardscustomers places high requirements on many thermal energy suppliers. LÄS MER