Sökning: "Stockholm Sommar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Stockholm Sommar.

 1. 1. Palmträdgården

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ulrika Lavér; [2018]
  Nyckelord :vinterträdgård; Kungsträdgården; palmhus; restaurang; Stockholm;

  Sammanfattning : I've created a winter garden and restaurant as a part of Stockholm's most central, loved and well-attended park, Kungsträdgården. The goal with this project has been to design a public space that adds a functional as well as an aesthetic value to Stockholm, its inhabitants and visitors. .. LÄS MER

 2. 2. Investigation of the Improvement Potential of Heat Load Forecasts in BoFiT

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Joakim Henriksson; Sophie Rudén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stockholm Exergi is a district heating company which distributes heat to customers in central and suburban Stockholm. The company has five major production plants and as in any energy business is it in the company’s best interest to optimize the production in order to reduce the costs. LÄS MER

 3. 3. Geofyter i stadens offentliga rum : en studie i arbetet med lök- och knölväxter i Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Carin Österman; [2013]
  Nyckelord :Geofyter; knölväxter; lökväxter; offentliga rum; Stockholm;

  Sammanfattning : ”I de ljusa hassellundarna utanför min trädgård, har himlen rasat ner och färgat jorden blå. Tusentals och åter tusentals blåsippor har just slagit ut i en värld som fyllts av hasselhängen.” (Sarenström, 1999, s. LÄS MER

 4. 4. Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda : En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Mattias Tas; Yasin Elobeid; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skärgårdsstiftelsen, which is responsible for several of the archipelago islands in Stockholm, has chosen to explore the possibilities for more sustainable heating systems in buildings on the islands in collaboration with KTH. A reduction of energy use and improving the efficiency of existing heating systems are included as part of the environmental work. LÄS MER

 5. 5. Långholmenmarinstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tobias Norenstedt; [2013]
  Nyckelord :Långholmen; Flerfamiljshus; Engelskt radhus; Tegelbyggnad; Fängelsemur;

  Sammanfattning :  Sight: Långholmen, Stockhomen”Långholmensmarinstad” består av tre delar. En båtuppställningslada ett bostadsområde och en restaurang.Båtuppställningsladan har även en dubbel funktion som teater under sommar halvåret då Stockholmstads Parkteater får en fast spelplats och båtarna ligger i vattnet. LÄS MER