Sökning: "Stockholm in branding"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Stockholm in branding.

 1. 1. “Probably the best beer in town” : En kvalitativ studie om svenska mikrobryggeriers strategiska kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Josefin Kling; Bianca Duvnjak; [2021]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; mikrobryggeri; neolokalism; branding; deltagarkultur; deltagarorienterad strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : In the last 20 years the craft brewing industry has expanded significantly in Scandinavia. The trend of microbreweries originates from the US and the U.K where much of the recent research has taken place, leaving a field unexplored from a perspective centralized to the microbrewery industry in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Reimagine a safe and inviting public realm : exploring possibilities around Tensta centrum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Afra Anika Proma; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Today cities across the world in different scales are struggling to achieve a sustainable living space where children are full of pride to call home. My thesis project inspired by my own journey of searching for a safe and inviting public space where I can spend my leisure time. I grew up in K.S. LÄS MER

 3. 3. Ett besök i den digitala flaggskeppsbutiken. En kvalitativ studie av Totêmes digitala närvaro och kommunikation i deras förmedlande av varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Rebecca Viberg; [2020]
  Nyckelord :Flagship store; brand; brand identity; Instagram; Totême; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to analyze how Instagram as a platform refer to the traditional flagship store regarding the transmit of a fashion house brand identity. More specific will the thesis investigate and analyze the Swedish fashion house Totême’s digital presence and communication in relation to the flagship store on Biblioteksgatan 5 in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 4. 4. The Local Hub : En fysisk framtid för varumärken. En designstrategi för förortscentrum för att hålla dem levande, relevanta och utan tomma lokaler

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Alice Stone; [2020]
  Nyckelord :branding; spatial branding; destination branding; local hub; local; locality; butiksdöd; lokalt; marknadsföring; platsunikt; designstrategi; förortscentrum; Hökarängen; Hökarängen centrum;

  Sammanfattning : In this thesis project I investigate how to approach ”the retail apocalypse” as an interior architect. My aim is to show how commercial spaces and physical stores will still be important in the future, despite internet shopping and the climate crisis, as places we will visit to experience things, socialize and where businesses meet with their costumers physically. LÄS MER

 5. 5. Där kompetenta medarbetare trivs - En kvalitativ studie om vad organisationer bör tänka på i strävan mot att bli en externt och internt attraktiv arbetsgivare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nils Johansson; Klas Andersson; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employer attractiveness; organizational attractiveness; attractive employer; job satisfaction;

  Sammanfattning : All employers possess an employer brand and the importance of strengthening it is increasing. There is a lack of competence in many sectors and more organisations compete for the same employees. Research shows that a strong employer brand increases the chances to attract the best talents and most competent people. LÄS MER