Sökning: "Stockholm municipality"

Visar resultat 1 - 5 av 544 uppsatser innehållade orden Stockholm municipality.

 1. 1. Processen för bygglov : De sökande småhusägarnas perspektiv och fuktproblem i Stockholms Stad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Karar Al-Wandi; [2023]
  Nyckelord :Shortcomings; building permit process; municipality; survey; small house owners; experience; moisture; Bygglov; bygglovsprocess; Stockholms kommun; brister; småhusägare; handläggningstid; bygglovsavdelning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to identify problems and shortcomings in the process of building permits from the perspective of small house owners in Stockholm. The purpose of this study is also to present future improvements. Methods: The method for this study contains both literature study and a case study. LÄS MER

 2. 2. Independent Schools and Academic Achievement: A Synthetic Control Approach on Swedish Municipalities

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Folke Schröder Frykhammar; Anna Sandros Hansson; [2023]
  Nyckelord :Education quality; School privatization; Vouchers; Education reform; Synthetic Control;

  Sammanfattning : During the early 1990's, the Swedish school system underwent a period of groundbreaking reforms, including the contentious independent school reform. The reforms coincided with a decline of Swedish results in international educational assessments, leading to a debate on whether independent schools positively or negatively contribute to students learning. LÄS MER

 3. 3. Jag tror att när man känner sig ensam, det är värre : en kvalitativ intervjustudie om skyddsfaktorer mot ensamhet bland äldre personer

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ellinor Berg; Idige Rantanen; [2022]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Old-old; Loneliness; Protective factors; Social relationships; Activities; Acceptance; Socialt arbete; Äldre; Äldre-äldre; Ensamhet; Skyddsfaktorer; Sociala relationer; Aktiviteter; Acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet ur äldres perspektiv. För att besvara vårt syfte har vi genom elva kvalitativa intervjuer med äldre personer i en kommun norr om Stockholm försökt fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelse av skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet. LÄS MER

 4. 4. The Price of Fear : Estimating the economic effect of fear of crimeusing sold apartments in Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nytell Erik; [2022]
  Nyckelord :Hedonic pricing model; fixed effects; crime; fear of crime; emotions; heuristics; cognitive bias; behavioral economics; housing prices; Stockholm; Sweden; Hedonisk modell; fixa effekter; brott; rädsla för brott; ekonomiska konsekvenser; bostadspriser; irrationellt tänkande; beteendeekonomi; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : Fear of crime may differ between areas, even if levels of crime do not differ. Policymakers and companies should be interested in how much economical values individuals put on their emotions. No previous paper has tried to estimate the economic consequences of the kind of fear of crime that does not stem from an increase in crime. LÄS MER

 5. 5. Skogspromenaden - Masmo Mountain

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Adrian Andersson Martvall; [2022]
  Nyckelord :Housing; Million Programme; Masmo; nature; nature reserve; Gömmaren; Huddinge; Corbusier; modernism; subway; forest; postmodernism.;

  Sammanfattning : My thesis project zooms in on Masmo to the southwest of Stockholm. Specifically a subway exit, built on Masmo Mountain during the 1960s, but never finished. LÄS MER