Sökning: "Stockholm-Mälarregionen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Stockholm-Mälarregionen.

 1. 1. Upplevelsen av en gång- och cykeltunnel -En upplevelsestudie av gång- och cykeltunneln under Väsbygatan och järnvägen i Sala

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Bernhardsson; Jack Larsson; [2019]
  Nyckelord :Gång- och cykeltunnel; barriär; upplevelse; rädsla och oro; trygghet; platsidentitet och;

  Sammanfattning : Som en del av Stockholm-Mälarregionen växer Sala, detta innebär ett ökat behov av bostäder och bland annat Norrmalm har pekats ut för bostadsutveckling. Järnvägen är dock en barriär som måste övervinnas då Norrmalm ligger norr om järnvägen. LÄS MER

 2. 2. Nyregionaliseringen i Sverige : Social, ekonomisk eller politisk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karlsson Johan; [2016]
  Nyckelord :Nyregionalisering; social region; ekonomisk region; politisk region; Stockholm-Mälarregionen; Västra Götalandsregionen; Region Skåne;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. VISION REGION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Björn Lundell; [2011]
  Nyckelord :region; Mälardalen; Mälarregionen; Stockholm; Maglev; hållbar stadsutveckling; regionplanering; regionplan;

  Sammanfattning : Ett projekt som visar hur Mälardalen kan utvecklas till flerkärnig stadsregion. En hållbar stadsutveckling, med ökad närhet till naturen, ett lugnare tempo och högre livskvalitet. Bakgrunden är att befolkningen förväntas öka med 600 000 - 800 000 invånare i Stockholm-Mälarregionen till 2030. LÄS MER

 4. 4. Markprisets förändring i tiden : Vilka faktorer påverkar prissättningen på mark i Stockholm

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Jansson; [2007]
  Nyckelord :mark; markpris; Stockholm; Stockholm- Mälarregionen; markplanering; regional planering; bostadsmarknad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER