Sökning: "Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 12813 uppsatser innehållade ordet Stockholm.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Market Power on Housing Prices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Eldar Arasli; Vilmer Lunneblad; [2020-09-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Effect of Market Power on Housing Prices Abstract: In this paper we wish to examine whether market power of housing suppliers is predictive of the price of housing in the municipality of Stockholm. This is, in part, done by developing a measure of market power - market concentration - and regressing measures of price on it. LÄS MER

 3. 3. A Passion Flower in The Museum Building Considerations for the Conservation of a Performance Artwork with a Material Component

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mira Dolk; [2020-09-02]
  Nyckelord :Performance art; Contemporary art; Costume; Plastic; Museum of Modern Art Sweden; Ingela Ihrman;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:35.... LÄS MER

 4. 4. ARKITEKTEN ERNST TORULF Ett västsvenskt perspektiv på det tidiga 1900-talets svenska arkitektur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2020-08-18]
  Nyckelord :Swedish architecture; National romanticism; Nordic classicism; functionalism; early 1900’s; Gothenburg;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 60 hpAvancerad nivå2019:32.... LÄS MER

 5. 5. RIVNINGENS SÅR En analys av de relationer och känslor som kommit till uttryck i samband med rivningen av Astoriahuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sandra Kärsmyr; [2020-08-05]
  Nyckelord :demolition; phenomenology; architecture; Astoria house;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2020, 180 hpGrundnivå2020:12.... LÄS MER