Sökning: "Stockholmsbörsen"

Visar resultat 1 - 5 av 677 uppsatser innehållade ordet Stockholmsbörsen.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 2. 2. Serieförvärv - ett vinnande koncept? : En studie på Stockholmsbörsen Large Cap mellan åren 2010-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Doyon; Oscar Klersell; [2021]
  Nyckelord :Förvärv; serieförvärv; avkastning; Stockholmsbörsen; erfarenhet; frekvens;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar förvärv, mer specifikt serieförvärv, och utreder huruvida användandet av förvärv som tillväxtstrategi är ett vinnande koncept. Frågeställningen lyder: Är serieförvärv en vinnande strategi för stora, svenska bolag med ändamålet att skapa värde på aktiemarknaden? och studien fokuserar på bolagen som befinner sig på Stockholmsbörsens Large Cap-segment. LÄS MER

 3. 3. Aktieforums påverkan på LARGE CAP och small cap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Carlsson Ahlandsberg; Rebecca Lexander; [2021]
  Nyckelord :Stockholmsbörsen; Large Cap; Small Cap; Avkastning; Volatilitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår studie fokuserar på huruvida aktivitet på aktieforum kan påverka avkastning och volatilitet på Stockholmsbörsen. Vi väljer ut totalt 67 bolag från large cap och small cap som uppfyller valda kriterier som vi studerar närmare. LÄS MER

 4. 4. IFRS 15 och dess påverkan på Earnings Management : En studie av företag noterade på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alice Bertilsson; Sofia Dagfalk; Elin Juhlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ägarstrukturens inverkan på marknadsreaktionen vid insynshandel : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Ljunglöf; Axel Halldén; [2021]
  Nyckelord :Insynshandel; marknadsreaktion; eventstudie; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ägarstruktur påverkar marknadsreaktionen vid insynshandelgenom att analysera 206 köpobservationer och 115 säljobservationer under 2019 för bolaglistade på Stockholmsbörsen. Vi skiljer mellan storägare som aktivt förväntas övervakaledningen i de bolag de investerar i (andra utomstående företag och privata investerare ellerfamiljer utan koppling till ledningen) och passiva storägare som inte förväntas övervakaledningen (institutionella investerare). LÄS MER