Sökning: "Stockholmsbörsen"

Visar resultat 1 - 5 av 667 uppsatser innehållade ordet Stockholmsbörsen.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Kan cyklisk konsumtion förutspå förvantad avkastning? En studie utförd på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Atterholm; Alfred Rydsmo; [2020-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to further contribute to the studies on the inverse relationship between the consumption-based variable, cyclical consumption, and future expected return, introduced by Atanasov, Møller and Priestley (2019). The authors examine this relationship on the American stock market, and find empirical evidence for the predictive power of cyclical consumption for multiple indices and industries. LÄS MER

 3. 3. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 4. 4. Existerar lågriskanomalin? : - En studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ek; Jesper Ström; [2020]
  Nyckelord :Lågriskanomalin; volatilitet; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; capital asset pricing model;

  Sammanfattning : Anomalier ligger till grund för investeringsstrategier som används för att förvalta biljontals dollar. Anomalier frångår vedertagen teori som implicerar att abnormal avkastning inte är möjlig över tid. En anomali som bevisats ge långsiktig abnormal avkastning är lågriskanomalin. LÄS MER

 5. 5. Institutionellt ägande och volatilitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pietari Panhelainen; Arvid Särkiniemi; [2020]
  Nyckelord :Volatility; Institutional Ownership; Dividends; Breadth of Ownership; Volatilitet; Institutionellt ägande; Utdelning; Breadth of ownership;

  Sammanfattning : Vi undersöker sambandet mellan volatilitet och institutionell breadth of ownership på Stockholmsbörsen mellan 2010 och 2018. Denna undersökning är unik eftersom vi använder breadth of ownership som mått på institutionellt ägande. LÄS MER