Sökning: "Stockholmsskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Stockholmsskolan.

 1. 1. Industrialiseringens gröna kulturarv. Tre exempel på grönområden med koppling till industrialismen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lisa Fock Nilsson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Parks; green areas; industrialism; Stockholmsskolan;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning landskapsvård, VT 2018,.... LÄS MER

 2. 2. A Living Story of Parks : Urban History Research of Stockholmsskolan

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Pengfei Wang; Jiayi Wang; [2016]
  Nyckelord :Stockholmsskolan; Park; History; Urbanism; Landscape Architecture; Photography; Sweden;

  Sammanfattning : Our thesis started with a continuous discovery of theory and observation. As a group work of landscape architect and architect, during the study of our Urbanism program, we were both curious about the urbanism theories within Europe. LÄS MER

 3. 3. Gunnar Myrdal, Stockholmsskolan och den Socialdemokratiska efterkrigspolitiken.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jakob Odelstad; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Undersökning av parkers funktion idag kopplat till kulturhistorisk värdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Catrin Stengård; [2011]
  Nyckelord :Stockholmsskolan; Stockholms stadsmuseum; kulturhistorisk värdering; grönytors värdering; parkers användning;

  Sammanfattning : Great care and knowledge are required to assess the values of public parks. Many aspects have to be considered to make the assessments reliable and credible. Care and respect for the site and its users are necessary parts of such an assessment. LÄS MER

 5. 5. Svarte Mosse : en stadsdelspark i Göteborg

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Urban Rickardsson; [2008]
  Nyckelord :parker; utsatta områden; parkanvändande; stadsdelsparker;

  Sammanfattning : Park och Naturförvaltningen i Göteborg har tagit fram en parkplan för Biskopsgården där man pekar på en möjlig utveckling av närområdet runt sjön Svarte Mosse. Mitt mål med detta examensarbete har varit att utifrån en förståelse för de lokala förhållandena utveckla ett program med kriterier för hur området skulle kunna utvecklas samt göra ett förslag på gestaltning. LÄS MER