Sökning: "Stoianov Dumitru"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stoianov Dumitru.

  1. 1. THE MURDER BUSINESS

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Stoianov Dumitru; [2021-07-30]
    Nyckelord :corruption; Moldova; Kaufland; misuse of power;

    Sammanfattning : The subject of my investigation, called “The Murder Business”1, if defined in one word, iscorruption. On one hand this corruption depicts the vulnerability of Moldovan legal system toprotect such fundamental rights (as defined by Moldovan Constitution) as private property andright to life2. LÄS MER