Sökning: "Stolab"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Stolab.

 1. 1. Design av sittmöbel för Stolab : Produktdesign för offentliga miljöer med olika syften

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Adam Andersson; Zack Palomäki; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många offentliga miljöer består idag av stora utrymmen där olika typer av aktiviteter äger rum. Ena dagen kan det vara en plats för föreläsningar och andra dagen kan det vara en plats för en fika. Därmed ändras behoven för miljöerna vilket ställer andra krav på de sittmöbler som används. LÄS MER

 2. 2. Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag

  M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Andreas Thörn; Christian Umeland; [2009]
  Nyckelord :Birch; Stolab; bread and butter issues; birch quality; hardwood sawmill; Björk; Stolab; försörjningsfrågor; björkkvalitet; björk; lövträsågverk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett möbelproducerande företags råmaterialförsörjning går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Studiebesök och intervjuer har hos Stolab och deras leverantörer legat till grund för det arbete som vi har utfört. LÄS MER