Sökning: "Stolpverk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Stolpverk.

 1. 1. Metoder för att utforma fackfyllnadens möte med stolpen i ett halvnaket skelettverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Jönsson; [2019-04-01]
  Nyckelord :Timber framing; Half-timber work; Post and Beam; Skeleton construction; Frugal building crafts; Infill; Skelettverk; Stolpverk; Korsvirke; Korsverk; Skiftesverk; Frugal byggnation; Skelettkonstruktion; Skelettsystem; Balk-pelarsystem;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk2017.... LÄS MER

 2. 2. Horisontell stabilitet i traditionellt japanskt bostadsbyggande

  M1-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lars Lindström; [2012-07-02]
  Nyckelord :Stolpverk; Japan; Bygghantverk;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av högskoleexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 7,5 hp, 2012.... LÄS MER

 3. 3. Lastkupan på stallet i Österäng - ett rekonstruktionsförfarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johannes Törnqvist; [2010-06-15]
  Nyckelord :Lastkupa; skullport; takkupa; frontespies; stolpverk; ekonomibyggnad; stall; Österäng; Ryholm; Löfvenskiöld; Charles Emil; Sundius; PG; typritning; lantbruksarkitektur; rekonstruktion; Sketchup; uppmätning; byggnadsundersökning; byggnadsvård; takkonstruktion; timber framing; dormer; building examination; building conservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2010.... LÄS MER

 4. 4. Säteritak - konstruktion och byggnadssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Peter Furness Lindén; [2010-06-02]
  Nyckelord :Säteritak; Uppmätning; Karolinska herrgårdar; Takstolar; Byggnadsvård; Takkonstruktioner; Konstruktion; Byggnadssätt; Stormaktstiden; Stolpverk; Ramverk; Timber framing; Sparrar; Valmning; Sketch Up; Fullerö; Stola;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bygghantverk,27 hp, 2010.... LÄS MER

 5. 5. Stolpverk i timringstradition. En undersökning av byggprocess och arbetsmetod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Granström; [2009-06-11]
  Nyckelord :Stolpverk; Timring; Byggprocess; Arbetsprocess; Traditionell byggnadskultur; Hantverk; Takstolar; Bilning; Virkesberedning; Ekonomibyggnader;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp. VT 2009... LÄS MER