Sökning: "Stomi"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Stomi.

 1. 1. Den förändrade livsstilen - Personers upplevelse av att leva med stomi : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Åstrand; Isabella Englund; [2020]
  Nyckelord :Colostomy; ileostomy; experience; patient; Kolostomi; ileostomi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny tömningsväg - en så kallad stomi. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av postoperativ vård efter stomioperation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Lundahl; [2020]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; postoperativ; stomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ca 43 000 patienter med stomi. Stomin påverkar patienter både kroppsligt och psykosocialt. Sjuksköterskan behöver förstå upplevelser hos patienter med stomi för att bedriva personcentrerad vård. Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av vård på sjukhus efter stomioperation. LÄS MER

 3. 3. Vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Paulina Sjögren; Amelia Wirmén; [2020]
  Nyckelord :Stoma; Experiences; Health care professionals; Self-care; Life change; Stomi; Upplevelser; Hälso- och sjukvårdspersonal; Egenvård; Livsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Orsaken till att en person genomgår en stomioperation kan vara på grund av olika sjukdomar eller hälsotillstånd. Personer som genomgått en stomioperation kan behöva stöd från både familj och vårdpersonal då en livsförändring har skett. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av att leva med stomi belägen i mag-tarmkanalen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Eriksson; Cajsa Lejon; [2020]
  Nyckelord :Lidande; patient; stomi; stomisköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stomi belägen i mag-tarmkanalen anläggs då tunn- eller tjocktarm drabbats av sjukdom eller skada. Genom operation läggs tarmen ut på buken vilket resulterar i att avföring töms okontrollerat i en stomipåse som fästs på magen. Patienten behöver anpassa sig till den förändring det innebär, både fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Att leva med stomi : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lina Eklund; Martina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Acceptans. Förändrad vardag. Upplevelser. Stomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en stomioperation behövs stöttning och god information då personer som lever med stomi behöver anpassa kosten till stomi, lära sig stomibandagering och vara uppmärksam på eventuella komplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. LÄS MER