Sökning: "Stomi"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Stomi.

 1. 1. STOMI OCH SEX - Hur stomiopererade upplever sex och fysisk intimitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Gometz; Hanna Flodin; [2023-03-16]
  Nyckelord :Stomi; sex; fysisk intimitet; patienterfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 35 000 personer med stomi i Sverige vilket är en stigande siffra. Att leva med stomi kan ha en stor påverkan på flera aspekter i livet, varav en central del är sex och fysisk intimitet. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av stomi relaterat tillkolorektalcancerEn litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mary-Jane Batan; Niwin Nwe; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att leva med stomi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Bocké; Alice Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Stoma; Acceptance; Body image; Suffering; Nursing; Nurse; Stomi; omvårdnad; acceptans; kroppsuppfattning; lidande; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika typer av stomier och orsaken till att man får en stomi är till följd av en grundsjukdom, exempelvis tumörer, en aggressiv inflammation eller en neurogen störning. Att få en stomi kan medföra känslor som sorg och frustration, samtidigt som den utgör en funktion som bidrar till bättre hälsa på en sjuk kropp. LÄS MER

 4. 4. Sexualitet, självkänsla och självbild hos kvinnor med kolo- eller ileostomi - en jämförande tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Tern; Maja Edlund; [2022]
  Nyckelord :kolostomi; ileostomi; sexualitet; självkänsla; självbild; kvinnor; åldersskillnader; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att få en stomi är en stor livsförändring som påverkar sexualitet, självkänsla och självbild. Tidigare forskning visar på skillnader i hur yngre och äldre personer adapterar till den fysiska förändring en stomioperation medför. LÄS MER

 5. 5. Livet med stomi- förändringar i vardag. : En litteratturöversikt.

  M1-uppsats,

  Författare :Jordanos Fistume; Julia Örnskog; Stephanie Tinga Koivukangas; [2022]
  Nyckelord :Colostomy; Daily life; Experience; Ileostomy; KASAM; Dagliga livet; Ileostomi; KASAM; Kolostomi; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal stomiopererade personer ökar i Sverige, vilket medför att sjuksköterskan möter dessa personer var de än befinner sig inom vården. Anledningar till att få stomi varierar, det finns tillfälliga och permanenta stomier. Sjuksköterskan bör ha kunskap och kunna ge stöd till personer med stomi. LÄS MER