Sökning: "Stone Industry"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Stone Industry.

 1. 1. Hur kan en klimatneutral betong nås i Sverige år 2045? : En översiktsstudie om framstegen att reducera betongens klimatpåverkan i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Aron Christoffersson; Mohammed Abdi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Concrete is a composite material consisting of aggregate (stone, sand & gravel), water, and cement. Concrete is one of the world's most important and utilized construction materials and is used to build everything from cities and skyscrapers to bridges, dams, roads and much more. LÄS MER

 2. 2. Optimization of aftermarket logistics with dual supply chains for Sandvik AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik; Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Gopalakrishnan Srinivasan; Akshay Hingmire; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Aftermarket logistics is important for a manufacturing company to maintain customer satisfaction in the long run. However, the supply chain set for aftermarket parts is equally crucial as the original equipment. Modification or optimization of the logistics systems for slow-moving aftermarket items is inevitable. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av koldioxidutsläpp i en byggnads klimatskal beroende på val av isoleringsmaterial

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sara Rydin; Sofia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Thermal insulation; Life cycle assessment; LCA; Life cycle cost; LCC; Värmeisolering; Livscykelanalys; LCA; Livscykelkostnad; LCC;

  Sammanfattning : Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. LÄS MER

 4. 4. Revisorsassistent – en karriärmässig språngbräda? : En studie som utforskar varför ett arbete som revisorsassistent fungerar som en språngbräda till andra yrken och branscher

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Jyrinki; Christoffer Sköldbäck; [2019]
  Nyckelord :Audit assistant; career; stepping stone; auditor competence; employee turnover; Revisorsassistent; karriär; språngbräda; revisorskompetens; personalomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund Revisionsbranschen   präglas av en hög personalomsättning vilket   har resulterat i att antalet kvalificerade revisorer sedan 2005 minskat med 20 %. Detta   är ett problem för revisionsbyråer då de   satsar mycket resurser på anställda   som sedan lämnar innan de hunnit uppnå auktorisation. LÄS MER

 5. 5. Affärssystem – Utmaningar och framgångsfaktorer för en framgångsrik implementeringsprocess : En multipel fallstudie för små- till medelstora företag verksamma i naturstensbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andrea Hildebertsson; Kajsa Ericsson; [2019]
  Nyckelord :SME; ERP-System; Implementation; Success factors; Challenges Natural Stone Industry; SMF; Affärssystem; Implementering; Framgångsfaktorer; Utmaningar Naturstensbranschen;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful implementation process due to the complexity of the ERP system. LÄS MER