Sökning: "Stora enso skoghall"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Stora enso skoghall.

 1. 1. En Moving Bed Biofilm Reactor som försteg till en Långtidsluftad Aktivslam : Syresättningsförmågan och syrebehovets påverkan på energibehovet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Diana Klarström; [2020]
  Nyckelord :Biologisk rening; MBBR; LAS;

  Sammanfattning : The pulp and paper mill requires a lot of water during the production. Stora Enso Skoghall requires about 33m3 of water for 2204 lb produced carbon or paper. Before the wastewater returns to the recipient, the water must be purified from organic material. LÄS MER

 2. 2. Svavel och klor i procesströmmar på Skoghalls bruk : Analys av halter i olika strömmar samt en genomgång av metodik för bestämning av anjoner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Amanda Lindh; [2020]
  Nyckelord :Stora Enso; Skoghalls bruk; Kemikaliebalans; Pappersbruk; Kemikalieströmmar; Svavel; Klor; Sulfatfabrik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att upprätta en svavel- och kloridbalans för Skoghalls bruk för att bättre kunna förstå sulfatfabrikens in- och utflöde av anjonerna. Detta gjordes genom att undersöka några av de största och mest intressanta in- och utflöden innehållande svavel och klor. LÄS MER

 3. 3. Natriumkarbonat som alternativ alkalikälla till natriumhydroxid : Impregnering och blekning av kemitermomekanisk massa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Thea Zethelius; [2019]
  Nyckelord :sodium hydroxide; sodium carbonate; CTMP; impregnation; bleaching; natriumhydroxid; natriumkarbonat; CTMP; impregnering; blekning;

  Sammanfattning : Arbetet handlade om att ta reda på om det går att byta ut natriumhydroxid mot natriumkarbonat som alkalikälla på CTMP-linjen, och gjordes på uppdrag av Stora Enso Skoghalls bruk. De områdena som studerades var impregnering och blekning av CTMP (kemitermomekanisk pappersmassa) samt hantering av natriumkarbonatlösning. LÄS MER

 4. 4. Implementation of World Class Manufacturing at Stora Enso Skoghall : Short Stop Reduction in the Packaging Line

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sam Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :World Class Manufacturing; Lean; 5S; continuous improvements.;

  Sammanfattning : Stora Enso’s (SE) division consumer board has launched a World Class Manufacturing (WCM) investment throughout all their production units in the world. An internal education program started a project to reduce short stops in the packaging line at the mill in Skoghall, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Contextualizing Industry 4.0 in the Pulp and Paper industry : A case study at Stora Enso

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Björn Persson; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; Pulp and paper industry; Cyber Physical System; Internet of Things; Smart factory;

  Sammanfattning : Leading industrial nations invest to try to increase advanced manufacturing and innovation to catch up in a free-market world. One common vision for these investments has been Industry 4.0. In short can this topic be described as the internet moving into the industry. LÄS MER