Sökning: "Store environment"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade orden Store environment.

 1. 1. Shopping within today's retail environment - Understanding how the practice of shopping is performed in regard to omni-channels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Einarsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :Shopping; Shopping practice; Omni-channel; Customer journey;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. The Pop(up)ular Brand Experience

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Annie Johnson; Julia Carlsson; Rebecca Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pop Up Phenomenon; Pop Up Store; Multisensory Marketing; Multisensory Experience; Experience Economy; Brand Loyalty;

  Sammanfattning : It seems that online retail is erasing the presence of physical stores, referred to as the retail apocalypse. Consumers’ desire to experience brands is increasing whilst sensory experiences in the online retail environment are limited. LÄS MER

 3. 3. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 4. 4. Engagera på social media. Vilka faktorer driver den svenska konsumenten till Customer Engagement på Instagram?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fred Berntson; Jesse Hannelius; Sebastian Van Dijkman; [2020]
  Nyckelord :Customer engagement; social media; CE; Instagram; Sweden; Market; Store Chain; Retailer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to examine what attributes that drive the Swedish consumer to CE in Instagram for Swedish chain stores. Methodology: The authors used a quantitative methodology and examined 121 Swedish retailers. LÄS MER

 5. 5. Impulse-buying Behaviour of Groceries Online : An exploratory research of Generation Y regarding their perception of impulse purchases of groceries online

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Lönnberg; Anna Milton; [2020]
  Nyckelord :Impulse; consumer behaviour; e-commerce; generation y; groceries; online;

  Sammanfattning : Over the past years there has been a significant increase in the use of e-commerce and to which extent it is used. This has enabled a bigger market for consumption than ever before, and physical stores has now gained competition from the online based stores. LÄS MER