Sökning: "Storföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Storföretag.

 1. 1. Hållbart livslångt lärande i diskretionärt arbetsliv - en studie av yrkesverksammas reella villkor för lärande i kunskapsintensiva storföretag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Deana Nannskog; [2018]
  Nyckelord :Livslångt lärande; reella villkor; work-life balance; diskretionärt arbete; uppdragsutbildning; social hållbarhet; affordans; strategier; fronesis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hög efterfrågan på kompetensutveckling speglar behovet av kunskap och livslångt lärande i företag idag. Lärosätena har en central roll i samhället som utbildare, kan de stödja yrkesverksammas livslånga lärande i diskretionärt arbete på ett hållbart sätt? Studiens syfte är att bidra med kunskap om de reella villkoren för att ägna sig åt livslångt lärande. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av identifieringsteknik inom lagerhållning : En fallstudie inom kemiindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zewar Bahadin Tarik; Victor Berndtsson; [2018]
  Nyckelord :traceability; barcodes; RFID; AIDC; inventory management; deviations.; Spårbarhet; streckkoder; RFID; AIDC; lagerhantering; avvikelser;

  Sammanfattning : The purpose of the report is to analyse how automatic identification technology affects traceability, and then analyse the effects of automatic identification technology on inventory management. This report is based on the research questions "How can barcodes and RFID affect inventory management?" and "What advantages and disadvantages can automatic identification technologies lead to in warehousing?". LÄS MER

 3. 3. What role to play in strategy implementation? : Constructive interplay between middle and frontline managers

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JENNY ÖBERG; ELIN STENLÖF; [2018]
  Nyckelord :Strategy; Strategic management; Strategy Implementation; Middle managers; Front-line manager; large enterprise; ICT; Qualitative research; Inductive; the constructive interplay; Strategi; Strategiimplementering; Mellanchef; linjechef; Storföretag; IKT; Kvalitativ forskning; Induktiv; konstruktivt samspel.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to study the interplay between middle managers (MMs) and front-line managers (FLMs) in strategy implementation (SI). To successfully manage and run a complex technology corporation a well-performed strategy is essential. LÄS MER

 4. 4. Every Generation Has Its Way. A Need To Disobey -En kvalitativ studie om hur storföretagen Volvo Group och Ericsson reproducerar metanarrativen om generation Z i respektive företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Minö; Louise Granström; [2017-08-30]
  Nyckelord :Generation Z; generationsskillnader; metanarrativ; narrativ; nyinstitutionell teori; löskoppling; isomorfism; storföretag; Volvo Group; Ericsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stärkt varumärke för startups : En kvalitativ studie om varumärkesetablering i industribranschen med hjälp av storföretag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Rattur Lindstedt; [2017]
  Nyckelord :startups; storföretag; affärsmodell; påverkanskanal; varumärke; varumärkesvärde; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Ökad globalisering påverkar Sveriges arbete för att vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt industriland. Digitaliseringen inriktar arbetet på att stödja industrins förnyelse, med möjlighet att öka konkurrenskraften. Arbetet påverkar hur produkter utvecklas, produceras och marknadsförs. LÄS MER