Sökning: "Storlekar"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade ordet Storlekar.

 1. 1. Automationsunderlag för stackningsmoment av kärnläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Mathias Berntsson; Gustaf Vernersson Krook; Karl-Johan Thunberg; [2020]
  Nyckelord :ABB; Stackning; Robotteknik; Robotik; Industri;

  Sammanfattning : Efterfrågan av energi ökar på grund av den ökande globaliseringen i världen. För att transmittera och distribuera elektrisk effekt används transformatorer. ABB Power Grids AB är världsledande inom produktion av transmissionskomponenter däribland högspänningstransformatorer. LÄS MER

 2. 2. Procedurell terräng generering : Perlin Noise mot Diamond-square inom framkomlighet och exekveringstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Johansson; Zimon Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Perlin noise; Diamond-square; procedurell terränggenerering; framkomlighet; Flood fill; exekveringstid;

  Sammanfattning : Målet med projektet är att jämföra algoritmerna Perlin noise och Diamond-square för procedurell terränggererering inom exekveringstid och framkomlighet. Projektet implementerades i Unity i form utav ett editor-verktyg som både genererar terräng och utför diverse tester. LÄS MER

 3. 3. Systematisk optimering av transportskydd för anslutningsstudsar på plattvärmeväxlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Blennow; John Österberg; [2020]
  Nyckelord :Product development; systematic optimization; Design For Six Sigma; storage capacity; work environment; environment; sustainability; QFD; reduction; concept development; implementation; profitability; competitiveness; Produktutveckling; systematisk optimering; Design For Six Sigma; lagerkapacitet; arbetsmiljö; miljö; hållbarhet; QFD; reducering; konceptframtagning; implementering; lönsamnhet; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Ett sätt för företag att öka lönsamhet och behålla marknadsandelar och konkurrenskraft är att ständigt förbättra sina produkter genom systematisk produktutveckling. Alfa Laval AB i Ronneby tillverkar lödda plattvärmeväxlare som förses med skyddslock och/eller skyddspluggar i flera storlekar och varianter under transport. LÄS MER

 4. 4. Om imputationsmetoder i statistisk analys : En simuleringsstudie om bortfallshantering och påverkan i en regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Axel Ericsson; Johannes Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :simuleringsstudie; bortfall; MCAR; Monte Carlo; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Bortfall är ett vanligt problem vid genomförandet av statistiska analyser. Studien undersöker hur val av metod för bortfallshantering påverkar en regressionsanalys estimerad från ett dataset med slumpmässigt saknad data. Genom simulerad data och en Monte Carlo-simulation har resultaten jämförts utifrån olika storlekar på bortfall. LÄS MER

 5. 5. Konceptframtagning av kap- & gripverktyg till fjärrstyrda demoleringsrobotar : Vid Brokk AB i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Aron Norman; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; Koncept;

  Sammanfattning : Brokk AB utvecklar och tillverkar marknadsledande rivningsrobotar som avser att effektivisera demolering samt säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. Dessa maskiner kan utrustas med olika verktyg för att utföra olika jobb. LÄS MER