Sökning: "Stormen"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Stormen.

 1. 1. Krishantering och Ledarskap i en kris : Transportföretag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Robert Korpics; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka ledare inom transportbranschens krisplanering samt kris implementering vid Covid-19. Uppsatsen ämnade också att undersöka vilken betydelse ledarskapsstilar och kommunikation har för en krishantering för att kunna se om ledarskapsstilar påverkar krishanteringen. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning av södra Sveriges skogsbruk inför ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Skogsförvaltning; klimatanpassning; skötselmetoder; risker; enskilda skogsägare; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Increased greenhouse gases in the atmosphere will have an extensive impact on Sweden's forests. These are an important natural resource, and they contribute with socially important functions such as ecosystem services and timber production. LÄS MER

 3. 3. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jonatan Johansson; [2020]
  Nyckelord :barkborre; avverkning; bekämpning;

  Sammanfattning : Granbarkborren (Ips typographus) har historiskt sett dödat stora mängder granskog efter stormar. Både stormen 1969 och stormarna Gudrun och Pär skapade stora mängder yngelsubstrat i form av vindfällda granar vilket ledde till massförökning som följd. Vid epidemiska nivåer av granbarkborre angrips även frisk skog. LÄS MER

 4. 4. Stormen Gudrun : En kvalitativ studie om socialt kapital och människors sårbarhet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emmy Pettersson Daniels; [2020]
  Nyckelord :social capital; vulnerability; natural disaster; hurricane Gudrun; social inequality;

  Sammanfattning : When hurricane Gudrun occurred in 2005, the Swedish crisis management system was put on its head. New political reforms together with the aftermath of the tsunami in Southeast Asia challenged the professional actors during the crisis. LÄS MER

 5. 5. När stormen kom till Stockholm: Europatanken i svensk pressdebatt under revolutionsåret 1848

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl-Vincent Reimers; [2020]
  Nyckelord :revolutionsåret 1848; europeisering; nationalisering; modern politisk historia; presshistoria; mediehistoria; europeisk historia; europeisk identitet; gestaltningsteori; Jean-Baptiste Duroselle; Aftonbladet; Svenska Minerva; Dagligt Allehanda; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Around the 150th anniversary in 1998, historical research showed new interest for the wave of revolutions that swept across Europe in 1848. This research focused on providing a new European frame of interpretation for the events in 1848, questioning the exclusive national historiographical traditions of European history, a field of study already formed by the works of Jean-Baptiste Duroselle in 1990. LÄS MER