Sökning: "Storumans kommun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Storumans kommun.

 1. 1. Hade besluten kunnat bli annorlunda? : En kritisk fallstudie om policyverktyget riksintresse och dess tillämpning vid Länsstyrelsen i Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elena Walkeapää; [2014]
  Nyckelord :governance; förvaltningspolitik; riksintresse; rennäring; gruvnäring; länsstyrelse; Västerbotten; urfolk; Rönnbäck; Stekenjokk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen ämnar till att genom en fallstudie undersöka hur och med vilka medel som staten hanterar konkurrerande markanvändning. Fördjupningen i ämnen sker genom en analyserande fallstudie om hur policyverktyget riksintresse appliceras i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Gruva eller renar? : En deliberativ analys av deltagande i beslutsprocessen vid en gruvetablering i Storumans kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lena Wennhager; [2013]
  Nyckelord :deliberation; deltagande; gruvetablering; Wiklund; Storumans kommun; Vapstens sameby;

  Sammanfattning : This thesis examines the conditions for participation in the decision making process of a possible mine establishment in Storuman municipality in the north of Sweden. This is done through a case study where the main actors are the mining company Nickel Mountain AB, the municipality Storuman and the Sami village Vapsten. LÄS MER