Sökning: "Story Games"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Story Games.

 1. 1. Breaking down a videogame level´s design: Deconstruction of the narrative in The Witcher III: The wild hunt

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Charalampos Toumpoulidis; [2023]
  Nyckelord :Narrative; Open-World Games; The Witcher III: The Wild Hunt; In-game Playthrough; Data extraction; Comparative Study; Game Design; Patterns; and Trends.;

  Sammanfattning : This master's thesis aims to investigate the narrative components inherent in open-world games. In this thesis, we will extract the narrative part of a game,analyze it, and compare the narrative part with other game design elements. LÄS MER

 2. 2. "Historien går liksom att ta på, typ" : En kvalitativ intervjustudie om högstadieelevers uppfattning av historiebaserade spel i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Marcus Lund; [2023]
  Nyckelord :Game-based learning; historical games; use of history; student perspective; historical empathy; sense of history; historical narrative;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative interview study is to understand junior high school students' perception of the use of historical video games for learning and from this identify and analyze how the students perceives story-driven historical games in relation to developing historical empathy and a sense of history. The study also seeks to understand student’s perception of potential challenges with using historical digital games for learning purposes. LÄS MER

 3. 3. LORE I SOCIALA OCH LIVS- SIMULATIONSSPEL : Fallstudie av The Sims och Animal Crossing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julia Scheving; [2023]
  Nyckelord :Lore; Narrative; Story; Animal Crossing; The Sims; Video Games;

  Sammanfattning : Many video games have elaborate plots and storylines with intricate world-building and lore for the players to explore. However, some games are about doing real-life activities in a virtual world. These type of games belong to the Social and Life Simulation  genre of games. LÄS MER

 4. 4. Det är superorättvist att vi inte får vara med! : Demokrati och jämställdhet inom fritdshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elenor Axelsson; Ayla Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :essay; democracy; gender equality; social gender; leisure-time centers; teaching profession; forms of knowledge; pupils; practical work; participation; play; activities.; essä; demokrati; jämställdhet; genus; fritidshem; lärarprofession; kunskapsformer; elever; praktiskt arbete; delaktighet; lek; aktiviteter;

  Sammanfattning : I vår vetenskapliga essä har vi gestaltat två berättelser inspirerade från verkliga händelser. Elenors berättelse har sin grund från en arbetsplats och Aylas berättelse från en praktikplats under sin lärarutbildning. LÄS MER

 5. 5. Narrative Design in a 2D Causal Game: Conveying the Story of Beowulf Through “Lucky Hero”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Rongkun Sun; Jichao Zhang; [2023]
  Nyckelord :Case study; casual game; interview; narrative design; slot games; thematic analysis;

  Sammanfattning : The research aims to investigate how the 2D slot game “Lucky Hero”, created for this research, could convey the story of Beowulf. The result of this study could provide experience and strategy for improving narrative design in casual games with similar mechanics. LÄS MER