Sökning: "Story Telling"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Story Telling.

 1. 1. "Så lustiga de är i ditt land." : En kvalitativ semiotisk analys av relationen mellan journalisten och samhället i Tintin Blå Lotus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Tobias Klein; [2023]
  Nyckelord :Tintin; Hergé; Seriejournalistik; Äkthet;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to compare the Tintin album The Blue Lotus with the practise of comics journalism, framing and news evaluation to see if the album is indeed an early version of comic journalism. This has been done with the help of a qualitative semiotic analysis of both the text and the art by Hergé. LÄS MER

 2. 2. On the Quest for Alternative Ways of Becoming : Multifaceted Means of Maturation in Sir Gawain and the Green Knight

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Martin Ahlberg; [2023]
  Nyckelord :Sir Gawain and the Green Knight; The Green Knight; Failure; The Hero’s Journey; David Lowery; Christopher Vogler; Coming of Age;

  Sammanfattning : Living in an era where success is embraced as a life style, raises concerns that the alternatives to become, to grow and mature have been limited to a single variety – one where only triumph matters. This is a view that is spread through contemporary popular culture, whether it be in social media, video games, tv-series, films or books. LÄS MER

 3. 3. Cybersecurity in Railways : Identifying and Communicating Risks using System Dynamics Modeling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Cecilia Mikiver; [2022]
  Nyckelord :System dynamics; System Dynamics Modeling; CLD; Cybersecurity; Safety; Railway; Digitalization.; Systemdynamik; Systemdynamisk Modellering; CLD; Cybersäkerhet; Säkerhet; Järnväg; Digitalisering;

  Sammanfattning : Extensive digitization is currently underway in the railway sector, which has resulted in several benefits and improvements, but also challenges. The increased use of digital technologies increases the risks of vulnerabilities and susceptibility to cyberattacks. LÄS MER

 4. 4. Från bibeltext till barnbibeltext : En strukturalistisk narrativ textanalys hur bibeltext transformerats till barnbibeltext med utgångspunkt ur berättaröst och barnsyn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alice Hedenstedt; [2022]
  Nyckelord :Narrative analysis; Child vision; Children ́s bible; Transformation; Cain and Abel; Birth of Jesus; The Creation;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze how the Bible stories are transformed for children to understand the stories in the Children ́s Bibles. Moreover, I have analyzed how the narrator is telling the story in the Children ́s Bibles with focus on focalization. LÄS MER

 5. 5. Hur mätningar av kognitiv belastning kan användas för att kunna urskilja sanning och lögn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Fredrikson; [2022]
  Nyckelord :cognitive load theory; lögndetektion; arbetsminne; långtidsminne; minneskonsolidering; lie detection; working memory; long-term memory; memory consolidation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Flera studier har gjorts om hur cognitive load theory kan vara användbar för att urskilja lögner, där forskare ofta har använt externa distraktioner för att öka den kognitiva belastningen för att se effekterna på deltagares förmåga att framgångsrikt fabricera en berättelse. För att vidareutveckla den tidigare forskningen har denna studie ämnat att fortsätta utforska hur metoder som utgår från principer om kognitiv belastning kan användas för att diskriminera mellan sanning och lögn. LÄS MER