Sökning: "Storytelling IKEA"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Storytelling IKEA.

 1. 1. How to analyze identification in storytelling?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Retorik; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Felix Pålsson; [2022]
  Nyckelord :audience; dramatism; Där livet händer; identification; IKEA; metaphor; metonymy; persona; persuasion; rhetoric; storytelling; Weltanschauung; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis examines the use of storytelling in advertising from a rhetorical perspective. Specifically, stories told in IKEA’s recent advertising campaign Där livet händer (Where life happens) will be analyzed. The purpose is to propose a way in which to analyze identification in storytelling. LÄS MER

 2. 2. IKEA’s Social Innovation Strategy at H22 : Understanding the Narrative of Social Innovation in Cities Through Living Laboratories and Communicating CSR

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Magdalena Dimitrova; [2022]
  Nyckelord :sustainable development; corporate social responsibility; development communication; public-private partnership; storytelling;

  Sammanfattning : To increase the understanding of the role of CSR in global development practice, this study examined ‘The Oracle’ podcast series, one of IKEA’s projects at H22, Helsingborg’s open innovation platform and city expo. The current transformations in our communities are met with traditional CSR approaches which are being exchanged for innovative models that encourage participation, consultation and engagement. LÄS MER

 3. 3. Alla måste dra sitt strå till stacken för klimatet : En retorisk analys om hur hållbarhetskommunikation i Ikea Sveriges reklamkampanjer kan förstärka deras varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Dahlberg Glimnér; Emma Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :CSR; sustainability; IKEA; marketing communication; nostalgia; rhetorical analysis; storytelling; brand identity; visual rhetoric; CSR; hållbarhet; IKEA; marknadskommunikation; nostalgi; retorisk analys; storytelling; varumärkesidentitet; visuell retorik;

  Sammanfattning : Överkonsumtion är ett stort problem som växt fram som konsekvens av klimatförändringarna och samtidigt har medvetenheten kring hållbarhet ökat. Greenwashing har blivit allt vanligare samtidigt som storytelling förekommer oftare i reklamkampanjer. LÄS MER

 4. 4. ‘The quest for social value’ - The narrative of IKEAs partnership with social entrepreneurs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Klara Wellén; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; IKEA; Corporate narratives; Social entrepreneurship;

  Sammanfattning : Narratives in corporate storytelling is a powerful and persuasive tool for validation of Corporate Social Responsibility. To further their social mission, IKEA partner with social entrepreneurs, a collaboration which produce products or services for IKEA while creating incomes for the social entrepreneurs, claimed by IKEA as a win-win. LÄS MER

 5. 5. Vi ska visa dig vad du känner - En kvalitativ studie om emotionell marknadsföring och reklamfilmers påverkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Katarina Rosén; Therese Söder; [2020]
  Nyckelord :Emotional marketing; TV commercial; content analysis; semiotics; storytelling; rhetoric; music; Google; Nike; Ikea; Ica; Emotionell marknadsföring; reklamfilm; innehållsanalys; semiotik; storytelling; retorik; musik; Google; Nike; Ikea; Ica;

  Sammanfattning : Reklamfilmer berör konsumenter på olika sätt. De kan informera, irritera och rörakonsumenten till tårar. Denna studie undersöker hur fyra emotionella reklamfilmer frånGoogle, Nike, Ikea och Ica påverkar konsumenter. LÄS MER