Sökning: "Strängpressning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Strängpressning.

 1. 1. Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Larsson; Oliver Prytz; [2021]
  Nyckelord :Charge Weld; Defekt; Aluminium; Strängpressning; OFP; oförstörande provningsmetoder;

  Sammanfattning : Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. LÄS MER

 2. 2. Influence of fluxing agent on the quality of recycled Aluminium billets

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Nikolaos Chatzikos; [2018]
  Nyckelord :Secondary aluminium processing; fluxing agent; inclusion removal; aluminium recycling; Sekundär aluminiumframställning; flussmedel; borttagning av inneslutningar; aluminiumåtervinning;

  Sammanfattning : The quality of aluminium cast billets is highly dependent on the cleanliness of the material. Hydro Extruded Solutions are casting billets in Sjunnen that are delivered for extrusion within the same company. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och konstruktion av belysningsarmatur av aluminiumprofiler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Hampus Hammarbäck; Fredric Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Product Development; Aluminium; Extrusion; Profile; Design; Flood light Fixture; Lamp; LED; Produktutveckling; Aluminium; Strängpressning; Aluminiumprofil; Konstruktion; Belysningsarmatur; Lampa; LED;

  Sammanfattning : Detta produktutvecklingsprojekt är utfört av Fredric Ericsson och Hampus Hammarbäck som examensarbete i Maskinteknik på Linnéuniversitetet. Projektet utfördes i samarbete med uppdragsgivarna Alutrade och Masterlite. Det följer hur en fasadlampa som ska belysa skyltar konstrueras och fokuserar på att systematisera konstruktionsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av ett verktygslöst profilsystem för solpaneler

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Sebastian Franzén; Martin Ramstedt; [2016]
  Nyckelord :Strength calculation; aluminium; extrusion; solar panels; snap-fit assembly; elastic deformation; profile design; construction drawings; Hållfasthetsberäkning; aluminium; strängpressning; solpaneler; snäpp; elastisk deformering; profilutformning; konstruktionsritningar;

  Sammanfattning : Arbetet dimensionerar ett panelsystem för att motstå yttre påfrestningar som snö och vind, samtidigt som att det ska erbjuda oförstörande av- och påmontering. Hållfasthetsberäkningar har utförts med hjälp av statiska balkfall. Dimensionering av spår, snäppfunktion och låsningar i profilsystemet har utförts. LÄS MER

 5. 5. T-koppling - för montering av båthus

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :ELLINORE SEYBOLT; CARRIE ZHONG; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fritidsbåtar behöver tidvis komma upp på land för underhåll. På kallare breddgrader tas de framför allt upp på vintern för att undvika att isen skadar båtarna. På land har båtarna ett behov av att skyddas från väder och vind. Det görs med hjälp av båttäckställningar som kan se ut på ett antal olika sätt. LÄS MER