Sökning: "Strålningsrisk"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Strålningsrisk.

 1. 1. Patientens kunskap om joniserande strålning och dess risker vid radiologiska undersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalia Marcinkowska; Tina Chamat; [2023-05-10]
  Nyckelord :Joniserande strålning; Kommunikation; Information; Patientens kunskap; Strålningsrisk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera röntgenundersökningar som använder joniserande strålning genomförs och blir alltmer vanligt. Joniserande strålning kan innebära och resultera i risker, vilket i sin tur kan skapa oro hos patienterna. LÄS MER

 2. 2. Joniserande strålning och stråldosrisker i samband med en röntgenundersökning, vad vet patienten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rawan Khazal; Andrei Merkoulov; [2020]
  Nyckelord :Joniserande strålning; patientens kunskap; strålningsrisk; information; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sedan år 1895 då Wilhelm Conrad Röntgen uppfann joniserande strålning så har den använts på många olika sätt inom sjukvården, bland annat inom bilddiagnostik. Det är viktigt att en röntgensjuksköterska har en patientcentrerad vård där information och kommunikation med patienten utgör grunden för ett bra patientbemötande. LÄS MER

 3. 3. Djursjukskötarens perspektiv vid radiojodbehandling av katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellen Håkansson; [2016]
  Nyckelord :radiojodbehandling; strålskydd; katt; omvårdnad; djursjukskötare; hypertyreos;

  Sammanfattning : Katter diagnosticerade med hypertyreos har tumörvävnad i sköldkörteln. Tumörvävnaden orsakar ökad utsöndring av sköldkörtelhormon och därmed ökad ämnesomsättning hos katten. Rubbningen ger en massystemisk påverkan av ett flertal organ och kroppsfunktioner vilket gör att symtom som ökad aptit och samtidig viktnedgång uppkommer. LÄS MER