Sökning: "Strålningsskador"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Strålningsskador.

 1. 1. Fosterskador i andra generationens atombombsoffer En deskriptiv systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Adina Perpåls; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 6:e och 9:e augusti 1945 fällde USA atombomber över Hiroshima respektive Nagasaki i Japan och dödade mer än 230 000 människor. Kärnvapen dödar både genom en enorm hetta och tryckvåg men också genom strålning och radioaktivt nedfall. Nedfallet ger strålningsskador utifrån samt av isotoper i kroppen. LÄS MER

 2. 2. Risker med joniserande strålning med fokus på barn samt unga vuxna vid datortomografiundersökningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mahsa Ebrahimi; Nooriya Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Children; Computer tomography; Ionizing radiation; Radiation dose; Radiation injuries; Risks; Barn; Datortomografi; Joniserande strålning; Risker; Stråldos; Strålningsskador;

  Sammanfattning : Antalet datortomografiundersökningar (DT) ökar i Sverige och hela världen. En nackdel med denna undersökning är höga stråldoser som kan orsaka stokastiska skador (cancer) på patienter. Mest strålkänsliga patienter är barn. LÄS MER

 3. 3. MCNP-modell för beräkning av neutrondos och DPA på reaktortanken vid Ringhals 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Erik Dalborg; [2013]
  Nyckelord :MCNP; DPA; strålningsskador;

  Sammanfattning : In this report an MCNP (Monte Carlo N-Particle) model is described for the reactor vessel at Ringhals 2. The model is validated against the specific activity in neutron dosimeters, extracted in 1977, 1984 and 1994. LÄS MER