Sökning: "Strålterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Strålterapi.

 1. 1. EPID image prediction using a U-net model.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Liu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radiation therapy is one of the most common treatment methods for cancer today, with an estimated half of patients requiring it at some point in the course of their illness. In radiation therapy, verification of treatment plans is an important process. LÄS MER

 2. 2. Analysis of bladder cancer treatment plans generated for online adaptive radiotherapy and validation of an integrated independent dose calculation software

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Daria Badika; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: In 2019 Varian EthosTM linear accelerator (Varian Medical Systems, CA, USA) with integrated artificial intelligence (AI) was installed at Herlev Hospital, Copenhagen, Denmark, enabling online adaptive radiotherapy (oART) e.g for bladder cancer patients with a large margin reduction. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning Based Multi-Label Classification of Radiotherapy Target Volumes for Prostate Cancer

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lina Welander; [2019]
  Nyckelord :Multi-label classification; MIQA; INCA; Deep neural network;

  Sammanfattning : An initiative to standardize the nomenclature in Sweden started in 2016 along with the creation of the local database Medical Information Quality Archive (MIQA) and a national radiotherapy register on Information Network for CAncercare (INCA). A problem of identifying the clinical tumor volume (CTV) structures and prescribed dose arose when the consecutive number, which is added to the CTV-name, was made inconsistently in MIQA and INCA. LÄS MER

 4. 4. New potential treatment protocol for radiotherapy of glioblastoma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Victor Pham; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: Improvements in mortality rate of glioblastoma patients have been limited during the past decades, due to the tumor’s rapidly growing and infiltrative behavior and resistance to current therapy. Recent findings show that higher brain mean dose strongly correlates with inferior overall survival and that local recurrences mainly occur centrally in previously irradiated regions. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancerpatienter efter behandling : En litteraturöversikt över patienters upplevelser av stöd och behov efterbröstcancerbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Robert Svensson; Olaanii Hedeta; [2019]
  Nyckelord :bröstcancer; egenvård; kvalitetsförbättring; självuppfattning; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. Bröstcancerbehandlas med både cellgifter, operation och strålterapi, cellgifterna gav stora biverkningarpå kroppen och operationen kan leda till smärtsamma lymfödem. Efter färdig behandlingkände sig många kvinnor utlämnad av vården, de saknade stöd. LÄS MER