Sökning: "Strålutbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Strålutbildning.

  1. 1. Kartläggning av icke-radiologers kunskap om röntgenstrålning - hur stor är medvetenheten gällande risker och effekter?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Emmy Blom; Miriam Ulvar; [2020-08-05]
    Nyckelord :Remittenter; Strålkunskap; ALARA; Strålutbildning; Riskmedvetenhet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bildtagning av människors inre med hjälp av röntgenstrålning är enundersökningsmetod som med åren används allt mer i diagnostiskt syfte inom sjukvården.Röntgenstrålningen medför dock alltid en risk för patienten, vilken kan leda till både akuta ochkroniska effekter i den biologiska vävnaden. LÄS MER