Sökning: "Strömlund Alexander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Strömlund Alexander.

  1. 1. PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL : En kvalitativ studie om upplevelser av handlingsutrymme och utvecklingsmöjligheter hos socialarbetare inom kommunala myndigheter och frivilligorganisationer

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Ida Lundh; Strömlund Alexander; [2019]
    Nyckelord :Prostitution; trafficking; discretion; development; social worker; Prostitution; människohandel; handlingsutrymme; utvecklingsbehov; socialarbetare;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine how social workers in municipal authorities and NGOs experience their discretion and if there are any areas of development, in social work with youths and adults who are exposed to prostitution or human trafficking for sexual purposes. The study's aim and the questions at issue were answered through eight semi-structured interviews with female social workers in two municipalities in mid-Sweden. LÄS MER