Sökning: "Strömstad"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Strömstad.

 1. 1. Kartläggning av kvicklera med hjälp av flygresistivitetsmätningar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Clara Jönsson; Linn Larsson; [2017]
  Nyckelord :Geology; geotechnics; quick clay; sensitivity; resistivity; Geologi; geoteknik; kvicklera; resistivitet; sensitivitet;

  Sammanfattning : Purpose: One of the major soil problems that the construction industry may face is the presence of a certain type of highly sensitive marine clay, known as quick clay. The quick clay possesses properties that allow the clay to move from being relatively stable to on mechanical impact losing virtually all shear strength and act as a viscous mass. LÄS MER

 2. 2. Black metal-rörelsen och den "hemmagjorda" satanismen : En litteratur- och intervjustudie om den tidiga black metal-rörelsen i Norge och Strömstad och dess satanistiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :ida dahlby; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Biogas från makroalgen Saccharina Latissima : En undersökning av skillnader i metanpotential beroende på odlingsdjup och isättning- och skördeperiod.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Isak Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Metanpotential; Satsvisa utrötningsförsök; Seafarm; Makroalger; Saccharina Latissima; Odlingsdjup; Skördeperiod;

  Sammanfattning : Metanpotentialen för makroalgen Saccharina lattissima varierar beroende på parametrar som odlingsdjup och olika isättnings- och skördedatum. För att utvärdera skillnader i parametrar användes satsvisa utrötningsförsök med ymp från en biogasanläggning som rötar fiskrester och matavfall. LÄS MER

 4. 4. RIKSINTRESSEN OCH BOSTADSBYGGANDE -Innebär riksintressen ett hinder för bostadsutveckling? Fallstudier i tre kustkommuner i Västra Götalands län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tobias Dahmm; Clara Gyllström; [2015-06-12]
  Nyckelord :Riksintresse; bostadsbyggande; bostadsbrist; konflikt; fysisk; planering;

  Sammanfattning : I den kommunala fysiska planeringen ingår det att planera för riksintressen vilka är särskilda områden utpekade av staten. Detta system infördes 1987 i en tid då det inte fanns bostadsbrist i någon större utsträckning i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Frånluftsvärmepumpens möjligheter i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Energiteknik; Högskolan i Halmstad/Energiteknik

  Författare :Edvin Niklasson; Albin Coster; [2013]
  Nyckelord :Värmepump; frånluftsvärmepump; flerbostadshus;

  Sammanfattning : If a building is heated by a heat pump, it is of high importance that the heat pump has a high coefficient of performance. An exhaust air heat pump extracts heat from the building’s exhaust air. The air has a relatively high and constant temperature all year around, leading to a high seasonal coefficient of performance. LÄS MER